Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 er lagt ut for alminnelig ettersyn. Du kan også se dokumentene på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune frem til 9. desember 2015. 

Kommunestyret behandler saken 10. desember 2015.

Ordføreren

Dokumenter