Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 - 2020 er lagt ut for alminnelig ettersyn. Dokumentene er også lagt ut til gjennomsyn på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune.

Kommunestyret behandler saken 8. desember 2016.

Ordføreren


Formannskapets tilråding sak 45/16:

Formannskapssak 46/16: