Dokumentene er også lagt ut til gjennomsyn på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune.

Kommunestyret behandler saken 7. desember 2017.

Ordføreren