Anne Sofie Hornnes

Økonomisjef Anne Sofie Hornnes er konstituert rådmann i Evje og Hornnes kommune frem til ansettelse av ny rådmann.