www.e-h.kommune.no

Anne Sofie Hornnes konstituert som kommunedirektør

I kommunedirektør Frantz A. Nilsens fravær pga sykdom og foreldrepermisjon, ble økonomisjef Anne Sofie Hornnes konstituert som kommunedirektør i kommunestyremøtet torsdag 30. januar 2020. Konstitueringen varer inntil kommunedirektøren er tilbake i stillingen, eller til kommunestyret skulle bestemme noe annet. I samme tidsrom konstitueres Jarl F. Lorentzen i stillingen som økonomisjef, og Dag Haugland overtar som stedfortreder for kommunedirektør.

Publisert | Oppdatert 04. februar 2020