Linda Evensen - avdelingsleder for kulturskolen

E-post: linda.evensen@e-h.kommune.no
Tlf. 959 91 849

Michael Aadal - lærer i gitar, band, bass og trommer

Undervisningssted: Evje
E-post: michael_aadal@hotmail.com
Tlf. 957 03 936

Oxana Emmelkamp - korpsdirigent og pianolærer

Undervisningssted: Evje
E-post: oxan@online.no
Tlf. 473 22 133

Anne Kari Lia - lærer i piano og sang

Undervisningssted: Evje og Bygland
Tlf. 957 80 533