Linda Evensen - avdelingsleder for kulturskolen

E-post: linda.evensen@e-h.kommune.no
Tlf. 959 91 849

Michael Aadal

Tlf. 957 03 936

Oxana Emmelkamp

E-post: oxana.emmelkamp@e-h.kommune.no
Tlf. 473 22 133

Anne Kari Lia

Tlf. 957 80 533

Line Jørgensen

E-post: line.jorgensen@e-h.kommune.no
Tlf: 408 68 959

Melanie Fiedler

E-post: melanie.fiedler@e-h.kommune.no
Tlf: 986 85 826

Kjetil Alver Lund

E-post: kjetil.lund@e-h.kommune.no
Tlf: 917 79 813