I Evje og Hornnes er det nå i desember 56 personer som er helt arbeidsledige. Det utgjør 3,2 % av arbeidsstyrken. Det er en økning på 7 personer fra november, og en økning på 5 personer fra desember 2014.

NAV har sendt ut følgende pressemelding over arbeidsmarkedet i desember:

Arbeidsledigheten i Aust-Agder er i desember på 4,0 prosent.

Av arbeidsstyrken i landet er det registrert 3,0 prosent eller 80.864 personer helt arbeidsledige i desember. Sogn og Fjordane og Oppland har landets laveste ledighet med 2,0 prosent, etterfulgt av Troms med 2,1 prosent. Høyest ledighet har Rogaland og Aust-Agder med henholdsvis 4,3 - og 4,0 prosent. Deretter følger Vest-Agder og Telemark, med henholdsvis 3,5 og 3,4 prosent.

Aust-Agder

Bykle kommune har lavest ledighet i fylket med 0,9 prosent. Deretter følger Valle med 1,0 prosent og Iveland med 1,9 prosent. Froland kommune har høyest ledighet med 5,3 prosent. Deretter følger Arendal og Grimstad – begge med 4,6 prosent.

Ledigheten utgjør i desember 2299 personer. Det er 150 flere enn i november og 388 flere enn i desember 2014.  Av de ledige er 1505 menn og 794 kvinner. 170 av de ledige er permitterte. 653 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 998 delvis ledige i Aust-Agder, 48 flere enn i november og 189 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Bruttoarbeidsledighet 

Bruttoarbeidsledighet er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak. I Aust-Agder er bruttoarbeidsledigheten i desember måned på 4,8 prosent. Sammen med Rogaland har vi dermed landets høyeste bruttoarbeidsledighet, etterfulgt av   Vest-Agder med 4,2 prosent og Østfold og Finnmark -  begge med 4,1 prosent.

Ledigheten fordelt på næring

I Aust-Agder er ledigheten lavest innenfor ledelse (16), akademiske yrker (22) og undervisning (31). Industriarbeid (491) er den næringen med flest ledige. Deretter følger bygg og anlegg (391) og butikk- og salgsarbeid (235).

Tilgang av ledige stillinger

I Aust-Agder er tilgangen på ledige stillinger 233 i desember – 124 færre enn for en måned siden. Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (83). Deretter følger undervisning (23), bygg og anlegg (22) og akademiske yrker (14).

Oversikt kommunefordelte tall i Aust-Agder finner du i denne oversikten (pdf-fil).

Kilde: nav.no