I Evje og Hornnes er det nå i februar 74 personer som er helt arbeidsledige. Det utgjør 4,2% av arbeidsstyrken. Det er en økning på 11 personer fra januar, og en økning på 23 personer fra februar 2015. 


NAV har sendt ut følgende pressemelding over arbeidsmarkedet i februar:

Arbeidsmarkedet nå

Av arbeidsstyrken i landet er det i februar registrert 3,3 prosent, eller 90.903 personer helt arbeidsledige. Sogn og Fjordane og Troms har landets laveste ledighet med 2,3 prosent, etterfulgt av Hedmark med 2,5 prosent. Høyest ledighet har Rogaland med 4,9 prosent, Aust-Agder med 4,5 prosent og Vest-Agder med 4,0 prosent.

Aust-Agder

Ledigheten utgjør i februar 2.568 personer. Det er 145 færre enn i januar og 410 flere enn i februar 2015. Av de ledige er 1.720 menn og 848 kvinner. 226 av de ledige er permitterte, og er en liten nedgang fra forrige måned. 723 av de ledige har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.024 delvis ledige i Aust-Agder.

Froland kommune har høyest ledighet med 5,7 prosent. Deretter følger Tvedestrand med 5,1 prosent og Gjerstad med 4,9 prosent. Arendal og Grimstad har begge 4,8 prosent. Valle kommune har lavest ledighet i fylket med 1,3 prosent. Deretter følger Bykle med 1,4 prosent og Vegårshei med 3,0 prosent. Bruttoarbeidsledigheten

Bruttoarbeidsledighet er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak. I landet er 0,6 prosent av arbeidsstyrken i tiltak, totalt 17.499 personer. Aust-Agder har, med 1,0 prosent av arbeidsstyrken, høyest andel arbeidssøkere i tiltak. Dette utgjør 604 personer, og bruttoarbeidsledigheten i fylket er på 5,5 prosent.

Ledigheten fordelt på næring

I Aust-Agder er ledigheten lavest innen ledelse (11) og akademiske yrker (21) og undervisning (36). Industriarbeid (538) er den næringen med flest ledige. Deretter følger bygg og anlegg (452) og butikk- og salgsarbeid (276).

Tilgang av ledige stillinger

I Aust-Agder er tilgangen på ledige stillinger 639 i februar – 37 færre enn for en måned siden. 99 ledige stillinger er registrert uten yrkesbakgrunn. Ellers er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (188), undervisning (87), butikk og salgsarbeid (45) og bygg og anlegg (30).

Kommunefordelte tall 2016 02 ledighet Aust Agder.jpg


Kilde: nav.no