I Evje og Hornnes er det nå i janaur 65 personer som er helt arbeidsledige. Det utgjør 3,7 % av arbeidsstyrken. Det er en økning på 9 personer fra desember 2015, og en økning på 10 personer fra januar 2015. 

NAV har sendt ut følgende pressmelding over arbeidsdsmarkedet i januar:

 • Arbeidsledigheten i Aust-Agder er i januar på 4,7 prosent
 • Fylket har landets høyeste bruttoledighet på 5,6 prosent
   
  Av arbeidsstyrken i landet er det registrert 3,4 prosent eller 93.284 personer helt arbeidsledige i januar. Oppland og Troms har landets laveste ledighet med 2,4 prosent. Etterfulgt av Sogn og Fjordane med 2,5 prosent. Høyest ledighet har Rogaland og Aust-Agder med henholdsvis 4,9 - og 4,7 prosent. Deretter følger Vest-Agder med 4,2 prosent.
   
  Aust-Agder
  Froland kommune har høyest ledighet med 6,3 prosent. Deretter følger Gjerstad med 5,6 prosent, Tvedestrand med 5,4 prosent og Arendal med 5,2 prosent. Grimstad har en ledighet på 5,0 prosent. Valle kommune har lavest ledighet i fylket med 1,2 prosent. Deretter følger Bykle med 1,2 prosent og Bygland med 2,5 prosent. Ledigheten utgjør i januar 2.713 personer. Det er 414 flere enn i desember og 578 flere enn i januar 2015. Av de ledige er 1.830 menn og 883 kvinner. 268 av de ledige er permitterte, en økning på snaut 100 fra forrige måned. 770 av de ledige har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 905 delvis ledige i Aust-Agder.
   
  Bruttoarbeidsledigheten øker
  Bruttoarbeidsledighet er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak. Aust-Agder har landets høyeste bruttoarbeidsledigheten i januar måned på 5,6 prosent. I Rogaland er den 5,5 prosent og Vest-Agder 5,0 prosent.
  Bruttoledigheten i landet var på 109.300 personer ved utgangen av januar. Dette er en økning på 14.600 sammenlignet med januar i fjor.
   
  Ledigheten fordelt på næring
  I Aust-Agder er ledigheten lavest innenfor ledelse (14), akademiske yrker (20) og undervisning (42). Industriarbeid (602) er den næringen med flest ledige. Deretter følger bygg og anlegg (488 ) og butikk- og salgsarbeid (274).
   
  Tilgang av ledige stillinger
  I Aust-Agder er tilgangen på ledige stillinger 676 i januar – 443 flere enn for en måned siden. Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (323). Deretter følger undervisning (42), barne- og ungdomsarbeid (41) og butikk og salgsarbeid (39).
   
  Over prognosen for 2016
  Ledighetstallene i januar er høyere enn NAV Aust-Agder har forventet i prognosen for 2016. Fylkesdirektør Hilde Høynes mener at vi nå begynner å se effekten av permitteringer og oppsigelser i oljerelaterte virksomheter.
  -I våre prognoser har det vært knyttet usikkerhet til hvor mange av de oppsagte i oljenæringen som er bosatt i Aust-Agder. Mange av dem har også mottatt sluttpakker, som gjør at de først nå er registrert som arbeidsledige og mottakere av dagpenger, forklarer direktør Hilde Høynes. Hun oppfordrer arbeidsledige til å være offensive, og gir følgende tips:
   
 • Let etter jobb i fylker med lav ledighet
 • De fleste jobbene blir ikke lyst ut. Bruk nettverket ditt; snakk med tidligere jobbforbindelser, venner, familie og bekjente.
 • Jobb godt med CV-en din.
 • Bli student. Utdanning styrker sjansene dine på arbeidsmarkedet.
 • Det er mulig å kombinere dagpenger med deltidsutdanning på kveldstid. Finn ut hvilke muligheter du har.
 • Sjekk om NAV har et tiltak som passer for deg.
 • NAV Aust-Agder arrangerer jobbmesser for bransjer og enkeltbedrifter, se www.nav.no
   

...

Se også: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/Pressemeldinger