Nav har sendt ut følgende pressemelding over arbeidsmarkedet i mars 2016:

Arbeidsledigheten i Aust-Agder er i mars på 4,3 prosent.

Arbeidsmarkedet nå

Av arbeidsstyrken i landet er det i mars registrert 3,3 prosent, eller 89.334 personer helt arbeidsledige. Oppland og Troms har landets laveste ledighet med 2,2 prosent, etterfulgt av Sogn og Fjordane med 2,3 prosent. Høyest ledighet har Rogaland med 4,7 prosent, Aust-Agder med 4,3 prosent og Vest-Agder med 4,0 prosent.

Aust-Agder

Ledigheten utgjør i mars 2.446 personer. Det er 122 færre enn i februar og 296 flere enn i mars 2015. Av de ledige er 1.467 menn og 979 kvinner. 218 av de ledige er permitterte, og er en liten nedgang fra forrige måned. 716 av de ledige har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.057 delvis ledige i Aust-Agder. Froland kommune har høyest ledighet med 5,8 prosent. Deretter følger Gjerstad med 5,1 prosent og Tvedestrand med 4,8 prosent. Ledigheten i Arendal er på 4,5 prosent og Grimstad har 4,7 prosent. Valle kommune har lavest ledighet i fylket med 1 prosent. Deretter følger Bykle med 1,1 prosent og Vegårshei med 2,5 prosent.

Bruttoarbeidsledigheten

Bruttoarbeidsledighet er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak. I landet er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i tiltak, totalt 17.958 personer. Aust-Agder har, med 1,1 prosent av arbeidsstyrken, høyest andel arbeidssøkere i tiltak. Dette utgjør 607 personer som ellers ikke ville vært tilknyttet arbeidslivet. Bruttoarbeidsledigheten i fylket er på 5,3 prosent.

Ledigheten fordelt på næring

I Aust-Agder er ledigheten lavest innen ledelse (13) og akademiske yrker (17) og undervisning (39). Industriarbeid (496) er den næringen med flest ledige. Deretter følger bygg og anlegg (421) og butikk- og salgsarbeid (249).

Tilgang av ledige stillinger

I Aust-Agder er tilgangen på ledige stillinger 370 i mars – 269 færre enn for en måned siden. Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (109), undervisning (65), serviceyrker og annet arbeid (32) og reiseliv og transport (25).

Jobbformidling

Det er en positiv nedgang i ledigheten fra februar til mars. Siden slutten av februar har det meldt seg 273 nye personer som jobbsøkere ved NAV kontorene i fylket, samtidig har 395 jobbsøkere fått seg ny jobb. Når det er flere som får seg jobb enn det er nyregistrerte jobbsøkere, går ledigheten ned i fylket, sier direktør Hilde Høynes, i NAV Aust-Agder.  -Ut fra den enkeltes erfaringer og ståsted forsøker vi å åpne dører og muligheter ut i inntektsbringende arbeid for flest mulig, sier direktør Hilde Høynes, i NAV Aust-Agder.

Kilde: nav.no


Kommunefordelte tall 2016 03 ledighet Aust Agder.jpg