Det vil pågå asfaltarbeider i Evje sentrum i uke 18 og 19.
Trafikken vil bli påvirket som følge av asfalteringen, men fremkommeligheten til sentrum skal være sikret gjennom hele perioden.
Fortausarealer og tilkomst til lokale forretninger vil ikke bli påvirket av arbeidet.
I uke 18 vil det være fokus på asfaltering av parkeringsarealer samt klargjøring for asfalt i fylkesvegen.
Asfalteringen av fylkesvegen fortsetter i uke 19.
Det legges ikke opp til asfaltarbeider fredag etter Kristi Himmelfartsdag eller fredag før pinsehelga.