Hva kan jeg gjøre ved en atomhendelse?

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.

På nettsidene til DSA kan du lese om følgende tema:

Informasjon om hva man kan gjøre for å beskytte seg ved en atomulykke

What can you do to protect yourself if a nuclear incident affects us?

For information in other languages follow this link.