Audiograf

Dina Therese Risdal er audiograf i 50 % stilling ved LMT Setesdal, og skal betene innbyggarane i Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes.

Audiografen tek berre imot pasientar etter timeavtale, på telefon 37 01 45 40, på måndagar og torsdagar.

Det er drop-in/service kvar torsdag frå kl. 13.30 – 14.30.

I tilfelle uforutsette hendingar kan det vere lurt å ringe Høyrselssentralen på tlf: 37 01 45 40, for å sikre deg at audiografen er til stades.

Timebestilling

Timebestilling må gjerast via Høyrselssentralen i Arendal på tlf. 37 01 45 40.
Telefontid er mellom kl. 09.30 og kl. 11.30. 
Nye brukarar tilvisast til utredning på Høyrselssentralen.

Eigenandel for konsultasjon er kr 345,- + eventuelle tilleggskostnader.

Høyrselskontaktar i Setesdal

Audiograf har kontakt med høyrselskontakten i kvar kommune:

Kommune Høyrselkontakt Telefon
Evje og Hornnes Linda Beathe Dalane 945 20 960 / 37 93 23 00
Bygland Anne Elisabeth Fjose 952 39 240
Valle Liv Gunn Viki 915 41 400 / 915 30 595
Bykle Randi Trydal 37 93 86 50 / 37 93 89 16

Pilotprosjekt

I perioden 2014-2017 blei det gjennomført eit pilotprosjekt i Setesdal i samarbeid med Høyrselssentralen/Sørlandet sjukehus og Hjelpemiddelsentralen - «Styrket rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i kommunene». Prosjektet er nå gått over i drift.

Les sluttrapporten her: Sluttrapport fra pilotprosjekt - Styrket rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i kommunene 19-02-18.pdf