Audiograf

Caroline Dankworth er ansatt som ny audiograf fra midten av august 2022.

Audiografen tek berre imot pasientar etter timeavtale, på telefon 37 01 45 40. Dette gjeld også ved service.

Timebestilling

Timebestilling til audiografens kontor på Evje må gjerast via Høyrselssentralen i Arendal på tlf. 37 01 45 40.
Telefontid er mellom kl. 09.30 og kl. 11.30. 
Nye brukarar tilvisast til utredning på Høyrselssentralen.

Eigenandel for konsultasjon er kr 375.

Audiografen besøker kommunane i setesdalssamarbeidet desse datoane (datoar kjem om litt):

  Evje og Hornnes Bygland Åseral Bykle Valle
           
August          
September          
Oktober          
November          
Desember          

Dersom du har behov for time hos audiografen på desse datoane må du melde frå til høyrselskontakten i din kommune.

* Undervisning for høyrselskontaktar, helsepersonell og andre på Teams for alle kommunane i setesdalssamarbeidet.

Høyrselskontaktar i Setesdal

Audiograf har kontakt med høyrselskontakten i kvar kommune:

Kommune Høyrselkontakt Telefon
Evje og Hornnes   Elisabeth Storsveen 945 20 960 / 37 93 23 00
Bygland Andreas Hammervold Isaksen  922 01 872
Valle Liv Gunn Viki 915 41 400 / 915 30 595
Bykle Annette Trydal    916 41 495
Åseral Wenche Birkeland 415 14 270