Audiograf

Fram til 31.12.2021 er Cecilie Myhre vikar for Dina Risdal.

Audiografen tek berre imot pasientar etter timeavtale, på telefon 37 01 45 40. Dette gjeld også ved service.

Timebestilling

Timebestilling må gjerast via Høyrselssentralen i Arendal på tlf. 37 01 45 40.
Telefontid er mellom kl. 09.30 og kl. 11.30. 
Nye brukarar tilvisast til utredning på Høyrselssentralen.

Eigenandel for konsultasjon er kr 375.

Høyrselskontaktar i Setesdal

Audiograf har kontakt med høyrselskontakten i kvar kommune:

Kommune Høyrselkontakt Telefon
Evje og Hornnes Linda Beathe Dalane 945 20 960 / 37 93 23 00
Bygland Anne Marie Ingebretsen  957 04 555
Valle Liv Gunn Viki 915 41 400 / 915 30 595
Bykle Anne Merethe Hjemdahl    901 90 771