Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris 2017, Aust-Agder fylkeskommunes kulturstipend 2017 og Aust-Agder-stipendet 2018
https://www.austagderfk.no/tjenester/kultur-idrett-og-folkehelse/kultur/tilskuddsordning-for-kunstproduksjon/

Tilskudd til kulturformål
https://www.austagderfk.no/tjenester/kultur-idrett-og-folkehelse/kultur/tilskudd-til-kulturformal/

Tilskudd til kunstproduksjon
https://www.austagderfk.no/priserogstipend