Målgruppe

  • Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og trenger avlastning, utover økning i tjenester i form av hjemmetjenester.

Kriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

 

Søknad

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon. Det er i utgangspunktet omsorgsyter som søker om denne tjenesten, men den hjelpetrengende må selv ha ønske om avlastningsopphold. Søknaden registreres på den hjelptrengende pga. krav om IPLOS-registrering.