For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må abonnenter på det kommunale vannforsyningsnettet lese av vannmåleren og rapportere inn til kommunen en gang i året. Dersom du ikke leser av og rapporterer inn målerstanden, vil forbruket ditt bli stipulert.

For å registrere målerstanden kan du enkelt registrere vannmålerstanden elektronisk: registrer vannmålerstand elektronisk.
Du kan også sende inn avlesningskortet du mottar i posten.

Måleravlesning på SMS, e-post eller pr. brev?

Nytt fra i år er at du kan velge om du vil motta måleravlesning for 2018 på SMS, e-post eller pr. brev. Dette valget tar du i steg 4 når registrerer elektronisk. 
Har du allerede sendt inn kortet, men ønsker neste års avlesning på SMS eller e-post så ta kontakt med Servicekontoret på 37 93 23 00 eller e-post post@e-h.kommune.no.

Eksempel på avlesningskort

Eksempel på vannmåleravlesningskort.jpg