For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må abonnenter på det kommunale vannforsyningsnettet lese av vannmåleren og rapportere inn til kommunen en gang i året. år. Unnlater du å lese av målerstanden, vil forbruket bli stipulert.

For å registrere målerstanden kan du enten sende inn avlesningskortet du mottar i posten eller du kan registrere vannmålerstanden elektronisk ved å gå på denne linken: vannmåleravlesning.

Eksempel på vannmåleravlesningskort.jpg

Eksempel på avlesningskort