For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må abonnenter på det kommunale vannforsyningsnettet lese av vannmåleren og rapportere inn til kommunen en gang i året. Dersom du ikke leser av og rapporterer inn målerstanden, vil forbruket ditt bli stipulert.

For å registrere målerstanden kan du enkelt gjøre dette elektronisk: Registrer vannmålerstand elektronisk.
Du kan også sende inn avlesningskortet du mottar i posten.

 

 

Eksempel på vannmåleravlesningskort.jpg

Eksempel på avlesningskort