Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

www.norskprøven.no og www.samfunnskunnskapsprøven.no kan du finne svar på det du lurer på om prøvene i norsk og samfunnskunnskap. Sidene inneholder blant annet:

  •  spørsmål og svar om prøvene
  •  lenke til påmelding til prøve for privatister
  •  lenke til egenvurderingsskjemaer og eksempeloppgaver

Priser for privatister per 01.01.16:

  •  600,‐ kroner (lytte, lese og skriftlig produksjon)
  •  600,‐ kroner muntlig
  •  300,‐ kroner pr delprøve skriftlig

Hvis du har rett til å ta prøven gratis, må du ta kontakt med skolen i kommunen du bor i for å melde deg opp.

Prøvedatoer i 2016:

Vår: 23.05.16‐03.06.16 (påmelding i perioden 11.04.16‐20.04.16)

Høst: 28.11.16‐08.12.16

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Berit Hauan Ståhl på telefon 95132351 eller voksenopplæringen på tlf 94521316 for mer opplysninger.