Om barnehagen

Uteområdet er på 500m² med en liten kjøkkenhage, sandkasse, sklie, et klatretre, hinderløype, huskestativ, lekestue, vannrenne og et uthus som brukes til snekkerbu og hønsehus. Barnehagen er bevisst på ikke å ha mange ferdig definerte lekeapparater, men en tilrettelegging som gir plass til barns lek med utgangspunkt i barnet selv, dets fantasi og materialene det er omgitt av.
 
I tillegg har vi et skogsområde, i nesten direkte tilknytning til barnehagen, der vi har både lavvo og en naturlekeplass. Inne- og uteareal vurderes for videreutvikling kontinuerlig. Boligstrøket for øvrig er rolig og med lite trafikk, men økt trafikk morgen og ettermiddag på grunn av henting og bringing i barnehagen og ellers folk som kommer til/fra jobb.
 
Barnehagen har fokus på kunstneriske aktiviteter, naturen og nærhet til dyr.

Barnehagetype

Babuschka barnehage er en privat barnehage med èn avdeling plass til barn i alderen 0-6 år.

Barnehagetilbud

Det kan søkes om plass 5 dager i uken.

Åpningstider

Mandag, torsdag og onsdag kl. 07:00 - 17:00.
Torsdag og fredag kl. 07:00 - 16:30.
* det kan forekomme endringer fra år til år.