Setesdal er godt i gang med arbeidet for å bli godkjent som bærekraftig reisemål, et kvalitetsarbeid som forutsetter at vi jobber med å tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier, og er økonomisk levedyktig. I den forbindelse skal vi besvare hva lokalbefolkningens holdning til reiseliv er.
 
Vi håper du har mulighet til å svare på noen få spørsmål, det tar kun et par minutter. Frist for å delta i undersøkelsen er 31. mars, og alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av en gave fra Visit Setesdal. Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til prosjektleder Connie Barthold på tlf.915 86561.
 

Link til undersøkelsen: https://response.questback.com/destinasjonhovdenas/je5t3e3e1e/

Mer informasjon om bærekraftig reiseliv finner du på nettsidene til Visit Setesdal og Innovasjon Norge.