Barnehagemyndighetens oppgaver

Barnehagemyndighet administrerer saker som angår både kommunale og private barnehager. Dette gjelder:

  • Barnehageopptak og samordnet opptaksprosess til barnehagene
  • Godkjenning av barnehage
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning, veiledning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp
  • Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
  • Kontantstøtterapportering

Ansatte

Line Håberg Løvdal er rådgiver oppvekst og representerer barnehagemyndighet i Evje og Hornnes kommune.