Hvem kan få hjelp

  • foreldre er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp
  • barn ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
  • barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • foreldre har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn
  • barn ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet

Målgruppe

Gjelder for alle barn fra 0-18 år. Etter samtykke kan tiltak forlenges frem til 23 år.

Råd og veiledning

Dersom du ønsker å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier, kan du ta kontakt mandag-fredag kl. 08.00-1500 på telefonnummer 38 15 23 23.
Etter kontorets åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta på telefonnummer 38 07 54 00.

Alarmtelefonen for barn og unge
Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt.

Telefon

116 111

Åpningstid

Mandag til fredag fra kl. 15.00 til 08.00
I helgene er den åpen hele døgnet. 

Nettside

www.116111.no