Hvem kan få hjelp

 • foreldre er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp
 • barn ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • foreldre har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn
 • barn som ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet

Målgruppe

Gjelder for alle barn fra 0-18 år. Etter samtykke kan tiltak forlenges frem til 23 år.

Hvordan kan jeg melde ifra om bekymring

Telefon

Barneverntjenesten kan kontaktes på tlf. 38 15 23 23.

Digitalt

Du kan også sende digital skriftlig bekymringsmelding på nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Husk å velge kommunen barnet bor i og deretter under punktet "bydel" oppgir du "Midt-Agder barnevern".

Skjema for privatpersoner

Skjema for offentlig ansatte

Råd og veiledning

Dersom du ønsker å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier, kan du ta kontakt mandag-fredag kl. 08.00-1500 på telefonnummer 38 15 23 23.
Etter kontorets åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta på telefonnummer 38 07 54 00.

Alarmtelefonen for barn og unge
Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt.

Telefon

116 111

Åpningstid

Mandag til fredag fra kl. 15.00 til 08.00
I helgene er den åpen hele døgnet. 

Nettside

www.116111.no

Om barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

Har du barn og er i en vanskelig livssituasjon der du trenger hjelp og støtte for å ivareta barnets omsorgsbehov? Er du selv barn som er i en slik situasjon eller kjenner du til et barn som er det? Da kan du kontakte kommunens barneverntjeneste som har et ansvar for å hjelpe familien det gjelder.

Barneverntjenesten kan sette inn ulike hjelpetiltak hvor målet er positiv endring hos barnet eller familien. Hensynet til hva som er best for barnet, veier alltid tyngst og barneverntjenesten kan derfor pålegge hjelpetiltak når foreldrene ikke samarbeider.

Eksempler på hjelpetiltak er:

 • råd og veiledning
 • støttekontakt
 • fritidsaktiviteter
 • leksehjelp
 • besøks- eller avlastningshjem
 • tilsyn
 • familieterapi
 • opphold i senter for foreldre og barn

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene eller hele familien. Ofte vil en kombinasjon av tiltak hjelpe barnet og familien best.

Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder og tilpasses den enkelte familie.

Pålagte hjelpetiltak kan opprettholdes inntil ett år fra pålegget gis.

Pålegg om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud har ingen tidsbegrensning.