Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste. Dette er lovpålagt etter lov om barneverntjenester paragraf 2-1. Formålet med denne loven er:

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Råd og veiledning

Dersom du ønsker å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier kan du ta kontakt i åpningstiden. Etter kontorets åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta, tlf 38 07 54 00.

Alarmtelefonen for barn og unge
Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt.

Telefon

116 111

Åpningstid

Mandag til fredag fra kl. 15.00 til 08.00
I helgene er den åpen hele døgnet. 

Nettside

www.116111.no