Illustrasjonsbilde befolkningsvekst.jpg

Dessverre sliter regionen som helhet og det har vært en samlet nedgang ellers i Setesdalsregionen. Bykle, Valle og Bygland er redusert med til sammen 45 innbyggere. I nabokommunen Iveland har det holdt seg stabilt med 1 mer innbygger enn i januar 2014 og i Åseral er det 2 flere.

Ser flere tall her og sammenlign med andre av landets kommuner:

Innbyggertall og utvikling

Innbyggertall og aldersfordeling

Rangering av vekst