Det søkes etter voksne personer som ønsker å bli engasjert i å jobbe med barn og unge.

Det er viktig at den som blir engasjert har:

  • evne til å gi positiv oppmerksomhet, god omsorg og trygge rammer.
  • evne til å sette gode grenser på en respektfull måte.
  • tid og overskudd til andre mennesker.

Du/dere kan gjerne ha egne barn og/eller dyr, men dette er ikke et krav. Det kreves ingen utdannelse, og du/dere vil få tilbud om opplæring før oppstart og veiledning underveis.
Erklæring om taushetsplikt må signeres og det kreves politiattest. Du/dere må også disponere egen bil.