Kommunens rolle i beredskapssammenheng

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder som myndighet, virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 

Les mer i Plan for kriseledelse i Evje og Hornnes.

Beredskapsforum

Som pådriver overfor andre aktører på beredskapsfeltet skal kommunen jevnlig ha kontakt med alle aktuelle offentlige og private aktører som er representert i kommunen. Kommunen arrangerer årlig beredskapsdag for å samle disse, knytte kontakter og gjennomgå aktuelle tema.

Store arrangement

Kommunen gir også veiledning i forhold til beredskap ved store arrangement.

Psykososialt kriseteam

Kommunens psykososiale kriseteam gir omsorg til pårørende og mennesker som har hatt traumatiske opplevelser. Varsling av kriseteamet skjer via kommunen eller Politiet.

Varslingssystemet Varsling 24

Evje og Hornnes kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser.
Varsel kommer på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Les mer om Varsling24 og om hvordan du sikrer at du mottar varsel.