Onsdag 10. mai skal kommuneadministrasjonen trene i krisehåndtering, og publikum vil periodevis kunne oppleve reduserte tjenester.