Med ordfører Bjørn A. Ropstad og rådmann Jens Arild Johannessen som vertskap har delegasjonen hatt et innholdrikt og tett program. Programmet ble til i samarbeid med representanter fra Morahalom. 

Gjestene fra Morahalom var spesielt interessert i energi- og klimaspørsmål, og både kraftstasjon, dam og renseanlegg ble besøkt. De var også opptatt av å høre mer om tekniske tjenester i Evje og Hornnes kommune, og hvordan vi arbeider. Foruten presentasjoner ble det satt av tid til både turer og omvisninger.

Besøk fra Morahalom kommune i Ungarn.jpg

Fra venstre: Janos Salai (tolk og guide), Laszlo Balog (city manager, Morahalom), Petra Elekes (notary, Morahalom), Zoltan Nogradi (mayor, Morahalom), Bjørn A. Ropstad (ordfører, Evje og Hornnes), Jens Arild Johannessen (rådmann, Evje og Hornnes), Miklos Koszo (manager of foreign affairs, Morahalom), Monika Biro (HR-manager). 

En samarbeidsavtale ble høytidlig signert av ordfører i Morahalom, Zoltan Nogradi, og vår egen ordfører Bjørn A. Ropstad (se bildet under). Samarbeidsavtalen legger til rette for videre utvikling av samarbeidet og til gjensidig glede og nytte for begge parter. Samarbeidsavtalen kan du se her: signert samarbeidsavtale

Ordfører i Evje og Hornnes og ordfører i Morahalom.jpg

Vil du vite mer? På Wikipedia kan du finne faktainformasjon om Morahalom.