Tomter - Kjersti Park

 Oversiktskart ledige tomter i Kjersti Park

Kart over Kjersti Park

Eneboligtomter
Adresse tomt  
Gnr/bnr
Størrelse
Pris
Kjersti Park 12
50/393
845 m2
400.000,-
Kjersti Park 16
50/406
580 m2
280.000,-  Reservert
Kjersti Park 18
50/405
506 m2
250.000,- Reservert
Kjersti Park 20
50/478
821 m2
450.000,- Reservert
Kjersti Park 21
50/481
1163 m2
500.000,-
Kjersti Park 70
50/402
689 m2
380.000,-
 
Tomter for flermannsboliger
Adresse tomt
Størrelse
Pris
Kjersti Park område A  
ca. 3800 m2    
1.900.000,-

Tomter - Hornåsen

Ledige tomter Hornåsen.jpg 

Reguleringsplankart over Hornåsen

Tomt nr.
Pris
Ca størrelse
A1-4
315.000 kr
1087 m2
A1-2 Til slags, privat eier    1038 m2
A2-1
235.000 kr
850 m2
A2-2
265.000 kr
1010 m2
A2-3
295.000 kr
1240 m2
A3-1
305.000 kr
1200 m2
A3-2
325.000 kr
1040 m2
A5-1
255.000 kr
950 m2
A6-2
295.000 kr
1120 m2

Tilleggskostnader

I tillegg til tomtepris kommer gebyrer for oppmåling, dokumentavgift på skjøte og tinglysningskostnader. I forbindelse med bygging kommer det gebyr på tilkobling av VA samt saksbehandlingsgebyr for byggesaken.