Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Borgerlig vielse

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen overtar ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. 

I Evje og Hornnes kommune har disse vigselrett:

  • Ordfører Bjørn A. Ropstad (KrF)
  • Varaordfører Lars Reidar Vasland (Sp)
  • Administrasjonssjef Frantz A. Nilsen
  • Økonomisjef Anne Sofie Hornnes
  • Kommunestyrerrepresentant Glenn Cato Christensen (V)

Hvor og når kan vi gifte oss?
Ta kontakt med Servicekontoret i god tid, minimum en måned før. I utgangspunktet tilbys borgerlige vielser i kontortiden på hverdager, men om dere har andre ønsker så ta kontakt med oss så skal vi se hva vi får til. Furuly flerbrukshus eller kommunehuset vil brukes til vielser, men også her er vi fleksible så langt det er praktisk mulig. Ta kontakt med oss, så finner vi nok ut av det!

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Evje og Hornnes kommune.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Lover

Ekteskapsloven

Forskrifter

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tidspunkt for vigsel kan avtales når vi har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret.

Hvordan få prøvingsattest
Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt, se oversikt over skjema. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder.
Denne må sendes til:
Evje og Hornnes kommune v/Servicekontoret
Kasernevegen 19
4735 Evje

eller leveres på Servicekontoret senest to uker før vielsen. Endelig vielseattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Se også Veien til ekteskapet - steg for steg på skatteetatens nettside.

Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og eventuelle gjester møter opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Gyldig legitimasjon må fremvises. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering
Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler. Vi håper også det er i orden at vi tar et bilde til en "fotovegg" på kommunehuset, men det kan vi snakke nærmere om.

Skjema

Veien til ekteskapet - steg for steg

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-02-18 10:25