Hvor og når kan vi gifte oss?

Tidspunkt for vigsel kan avtales når vi har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret.
 
Ta kontakt med Servicekontoret i god tid, minimun en måned før. I utgangspunktet tilbys borgerlige vielser i kontortiden på hverdager, men om dere har andre ønsker så ta kontakt med oss så skal vi se hva vi får til. Furuly flerbrukshus eller kommunehuset vil brukes til vielser, men også her er vi fleksible så langt det er praktisk mulig. Ta kontakt med oss, så finner vi nok ut av det!

Hva koster det?

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Evje og Hornnes kommune.

Hvordan få prøvingsattest?

På nettsidene til Skatteetaten, finner du "Veien til ekteskapet - steg for steg". Her finner du oppdatert informasjon om det du trenger å vite. 

Før vielsen må paret sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til Folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt, se oversikt over skjema. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil Folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder.

Prøvingsattesten må sendes til Evje og Hornnes kommune v/Servicekontoret, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller leveres på Servicekontoret senest to uker før vielsen. Endelig vielseattest vil bli ettersendt av Folkeregisteret.

Merk at dersom dere begge har norsk personnummer vil den raskeste måten å søke om prøvingsattest være elektronisk. Da får dere attesten så fort alle har skrevet under. Kommende par kan enkelt logge seg på nettløsningen, invitere sine forlovere eller vitner til å gjøre det samme, og på kort tid motta prøvingsattest gjennom Altinn. Se mer om dette på nettsiden til Skatteetaten.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor

Hvem har vigselsmyndighet i Evje og Hornnes kommune?

Ordfører Svein Arne Haugen (Ap)
Varaordfører Finn Bjørn Rørvik (H)
Kommunedirektør Frantz A. Nilsen
Økonomisjef Anne Sofie Hornnes
Kommunestyrerrepresentant Glenn Cato Christensen (V)

Hvordan foregår seremonien?

Paret, forlovere og eventuelle gjester møter opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Sammen med vigsler går dere gjennom det praktiske, for eksempel om dere skal utveksle ringer, ha musikk, diktlesning eller annet. Gyldig legitimasjon må fremvises. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.
 
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 
Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Vigselsattest

Folkeregisteret vil sende en digital bekreftelse i Altinn på inngått ekteskap. Hvis dere ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir kan dere bestille dette på Skatteetatens nettside.