Brannvesenet

Brannvesenet rykker ut til branner, ulykker og akutt forurensning. Henvendelser rettes til Setesdal Brannvesen IKS som holder til på Verksmoen. Brannvesenet arbeider også med brannforebyggende arbeid. Dette består i hovedsak av å inspisere brannsikkerheten i større bygninger, saksbehandle nybygg mht. brann, samt drive informasjonsvirksomhet.

Feievesenet

Det ble innført ny forebyggende forskrift fra 1. januar 2016. Les forskriften her.

Risikokartlegging:
I den nye forskriften pålegges det at alle kommuner/brannvesen skal risikokartlegge behovet for både feiing og tilsyn. Forskriften tar også inn alle fritidsboliger på linje med vanlige boliger. Dette betyr at alle byggverk skal ha feiing og tilsyn. Tidligere ble boliger feid etter behov. De fleste hvert andre år, med tilsyn hver fjerde år.

Med den nye forskriften plikter brannvesenet å kartlegge risikoen i alle boenheter. Brannvesenet har blant annet lagt følgende kriterier til grunn: bygningstype, røykløpstype, sotmengde, rentbrennende, avvik, brannsmitte, alder på beboer, avstand til brannstasjon. Disse dataene er vasket inn i et program som sorterer og gir oss et risikotall.

Hver eneste boenhet får da en farge - enten grønn, gul eller rød. Fargen bestemmer frekvensen på både feiing og tilsyn ut fra den risikoen som ligger på enhetene. 

 • Grønn: Feiefrekvens på hvert åttende år.
 • Gul: Feiefrekvens på hvert femte år.
 • Rød: Feiefrekvens på hvert tredje år.
 • Rød+: De med høyest risiko. Feiefrekvens på hvert år.

Med dette systemet har Setesdal brannvesen IKS oppfylt myndighetenes krav til risikobasert feiing og tilsyn.

Varslingssystem: 
Brannvesenet holder også på med et nytt varslingssystem der all varsling går via SMS. Her vil eier få melding om dato og klokkeslett for besøk av feieren direkte på mobiltelefonen. Systemet vil også ha en form for svarfunksjon.

Hva kan du få hjelp til

 • Brannteknisk saksbehandling ved nybygg/ombygging/tilbygg
 • Tillatelse til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer
 • Tillatelse til fyrverkerisalg
 • Tillatelse til oppføring av pipe/installering av ildsted
 • Råd og veiledning i branntekniske spørsmål
 • Råd og veiledning til instrukser, rutiner og brannøvelser
 • Godkjenning av større arrangementer