Det blir tent på og slukket flere ganger før det til slutt brennes ned. Det blir mye røyk. Naboer bes lukke vinduer, dører og skru av ventilasjon når det brennes. 

Publikum må gjerne se, men hold avstand (husk også covid).