Har du spørsmål om din byggesak eller andre spørsmål omkring byggesakprosessen? Kontakt kommunens byggesaksbehandler.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samlet alle byggeregler og skjemaer på nettsiden sin. Siden oppdateres ved endringer i lov eller forskrift. Der finner du også "spørsmål & svar" samt flere digitale verktøy og veivisere til prosjektering.

Logo Direktoratet for byggkvalitet