Undervisningstilbud

Kulturskolen gir et variert undervisningstilbud for barn og unge, som f.eks. band, gitar, piano og dans. Vi ønsker å tilrettelegge aktiviteten for alle aldersgrupper, og være en fleksibel kulturskole. Noen tilbud kan være prosjektbasert sammen med de faste tilbudene. 

Hovedmål

Hovedmålet for kulturskolen er å tilby barn og unge muligheter for læring og utvikling innenfor musikk og kunstneriske aktiviteter under trygge og trivelige forhold.
  • Kulturskolen skal primært være et tilbud for barn og unge fra 4 - 19 år.
  • Ved ledig plass gis det også rom for voksne i kulturskolen.

Søkere med spesielle behov – ta gjerne kontakt med oss, så vil vi se på kapasitet og mulighet for eventuell tilrettelegging.

Hva er kulturskolen?

Se film om kulturskolen fra Utdanningsdirektoratet:

Denne filmen finnes også andre språk, som engelsk, arabisk, farsi, somali, polsk og russisk. Her kan du se de.

Kommunesamarbeid

Bygland kommune og Evje og Hornnes kommune har samarbeidet om driften av kulturskolen siden oppstarten i 1998. Administrativt ligger kulturskolen under enhet for kultur i Evje og Hornnes kommune. Avdelingsleder for kulturskolen er ansatt i 80% stilling.