Informasjon om sykkelrittet 

  • Sykkelrittet finner i år sted lørdag 3. juni.
  • Rittet følger den tradisjonelle traseen langs RV9 fra Kristiansand havn til Hovden.
  • De første syklistene starter fra Hampa kl. 0500 – siste pulje ut ca. kl. 0900.
  • Arrangørene forventer ca. 750 deltagere fordelt på rundt 20 puljer.
  • Det vil være vakter/trafikkdirigenter langs løypa og det vil også være enkelte omkjøringer for bilister som skal nordover. 

Gjennom Evje og Hornnes

I Evje og Hornnes kommune vil vi bli noe berørt som følge av at syklister og følgebiler passerer gjennom Hornnes først, så Evje, langs rv. 9 på vei nordover.

Det vil være matstasjon for ritt-deltagerne like etter Mineralparken. Denne driftes på dugnad av lokale. Det samme gjelder stasjonære vakter/trafikkdirigenter i rundkjøringer og enkelte kryss. Det er også lokale.

Politiet vurderer hvor lenge vaktene skal stå og når trafikken igjen kan gå ordinært langs RV9.

Mer informasjon

Les mer informasjon om sykkelrittet på arrangementets nettside: colorlinetour.no