Dette er kurs for deg som går og tenker på å starte egen bedrift eller allerede er i gang. Påmelding til kurs kan du gjøre her: www.austagderfk.no.

Jusskurs for grϋndere, del 1-2

Praktisk foredrag over spillereglene i næringslivet med eksempler fra virkeligheten særlig i forhold til ulike aktører; før en starter egen næring, når en setter i gang og når en er i full drift.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

15. og 17. mars

18:00-21:00

Refsnes hotel, Byglandsfjord

 

Introduksjonskurs Smart-Start 

Kurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelapparatet som arbeider med tilrettelegging, veiledning og støtte til deg som nyetablerer.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

7. april

18:00-21:00

Bykle hotel, Bykle

 

Web og sosiale medier som markedskanal, del 1-3

Kurset gir en orientering om muligheter for bruk av web og sosiale medier til salg og markedsføring av produkter og tjenester. Digital markedsforståelse, web og sosiale medier samt forståelse av teknologi er tre hovedpilarer for dette kurset. 

Dato

Klokkeslett

Kurssted

22 - 23. april

18:00-21:00 fred, Lørd 09:00

Bykle hotel, Bykle

 

Bedriftsøkonomi og regnskap, del 1-3

Kurset vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

23., 25. og 30. mai

18:00-21:00

Refsnes hotel, Byglandsfjord