En delegasjon fra Evje og Hornnes kommune var nylig på studietur til Mórahalom kommune (Ungarn). Formålet med turen var å få innblikk i Mórahaloms klimastrategi og hvordan kommunen arbeider med klima- og energispørsmål.

Flere større prosjekter i Mórahalom er delfinansiert med prosjektmidler fra det såkalte EEA Grants. EEA Grants er EØS-midler fra Island, Liechtenstein og Norge som skal bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller og til å styrke forbindelsene med land i Sentral- og Sør-Europa og Baltikum. Midlene kanaliseres gjennom programmer og derigjen til konkrete prosjekter.

Både Mórahalom og Evje og Hornnes kommuner er interessert i å utforske mulighetene for videre samarbeid og lokalisere områder som kan være aktuelle for felles deltakelse i fremtidige prosjekter.

Tidligere i år ble en samarbeidsavtale signert av ordfører i Mórahalom, Zoltan Nogradi, og vår egen ordfører Bjørn A. Ropstad. Studieturen til Ungarn ble dermed en flott anledning til å følge opp intensjonene i avtalen.

  

Besøk til Morahalom[1].jpg

Besøk til Morahalom.jpg

Morahalom.jpg