Program


«Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar – mogelegheiter og utfordringar i Setesdal»
v/landbruksdirektør Tore Haugum, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

«Berekraftige reisemål – lokalmaten sin rolle» v/dagleg leiar i Setesdal regionråd, Signe Sollien Haugå

«Spælsau frå Setesdal – nye mogelegheiter» v/prosjektleder Øyvind Nese

«Frå idé til marknad» v/spesialrådgjevar Anne Britt Bjørdal, Innovasjon Norge

«4640 Søgne – erfaringar til inspirasjon» v/Terje Pettersen

Paneldebatt: Landbruk pluss – kva er plussen i Setesdal?

Det blir servering av lokalmat.

Setesdal regionråd, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil vera til stades og kan gjerne ta ein prat med deg om dine idear – og eventuelt gjera avtale for oppfølging av initiativet ditt.

Velkommen!