Om tilbudet

Heidi Tveit Auestad har hovedansvar for tiltaket og har i tillegg med seg frivillige medarbeider, elever og lærlinger.
Det gis tilbud om skyss for dem som trenger det.

Tilbudet skal bidra til en meningsfylt hverdag med fokus på fysisk aktivitet, god mat, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal bidra til å ivareta deltakerens funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og å bidra til å forebygge og redusere isolasjon og ensomhetsfølelse. I tillegg vil tilbudet kunne innebære avlastning og støtte til pårørende.

Innholdet i tilbudet vil utformes i samarbeid med deltakerne. Det vil bli lagt vekt på tilrettelagte tiltak ut fra den enkeltes interesse, lokal kultur og mulighetene som ligger i stedets inne- og utearealer. 

Øyeblikkets gleder, trivsel og velvære er faktorer som også vil bli vektlagt. Målet  er ikke er å prestere mest mulig, men gi mulighet for den gode følelsen av fortsatt å kunne mestre. For enkelt kan det kanskje være nok å være til stede og observere andre som er i aktivitet.

Aktuelle aktiviteter

Gåturer i nærmiljøet , enkle trim- balanse og styrkeøvelser, bevegelse til musikk, ulike lekpregede ballaktiviteter som boccia, basketball, håndball, hesteskokasting, utflukter, hagestell, innhøsting, bærplukking, tilberedelse av mat, arbeid med ved, ulike spill som bingo, ludo, kortspill, kinasjakk, brettspill, håndarbeid, samtaler om aktuelle lokale- og riksnyheter etc. Enkelt tilbakeblikk eller minnearbeid vil og være et av tiltakene i miljøbehandlingen. 

Åpningstider

Mandag, tirsdag og fredag fra kl. 9.00 til 15.00. 
På helligdager og en periode om sommeren i forbindelse ferieavvikling, er det stengt.

Søke om plass

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for tiltaket og det må søkes om plass. 

Se Retningslinjer for tildeling av dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen og Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester

Pris

Egenbetalingen er kr 85,- pr. dag.