Midlene er først og fremst tenkt som en stimulans i hverdagen, for personer som på grunn av sitt fysiske handikap har begrensede muligheter for å delta i normale aktiviteter. Det oppfordres spesielt til å søke om midler til fysisk aktivitet / idrett og lignende. Det kan også søkes om midler til utdannelse, anskaffelser, spesialopphold, reiser mv., som ikke dekkes av offentlige hjelpeordninger. Barn og unge blir prioritert. Det kreves ikke legeattest.

Midler kan kun søkes av enkeltpersoner (lag og foreninger faller utenfor legatets vedtekter) fast bosatt i Aust-Agder som er under 50 år. Alder, bosted, omsøkt beløp og kontonummer må oppgis.

Søknadsfristen er 27. februar 2018.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder forvalter Dagny Herlofsen Hansens legat, og her finner du mer informasjon om legatet og kontakinformasjon.
 
Søknad merkes "Dagny Herlofson Hansens legat 2018" og sendes til:
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal