7-c[1].jpg

Tilbudet er både for nære venner og pårørende til personer med demens.

Det er også åpent for pårørende til personer med hukommelsesproblemer uten at nødvendigvis demensdiagnose er fastsatt.

Påmelding til demenskoordinator Bjørn Harald Hagen, tlf 909 17 835 , eller 945 20 970 eller e-post: demensteamet@setesdal.no.

 

 

 

 

Pårørendeskole for pårørende til personer med hukommelsessvikt eller demens

Tema

 • Demenssykdommene
  Årsaker, forekomst, forløp, symptoner og behandling
 • Praktiske utfordringer i hverdagen. Tekniske hjelpemidler.
 • Kommunikasjon med personer med demenssykdom
 • Tap og sorgreaksjoner hos pårørende til personer med demens
 • Rettsikkerhet for personer med demens.
  Vergeordninger. Arv og testament. Samtykke og lov om pasientrettigheter
 • Hvilke rettigheter har jeg og hva kan kommunen tilby?

Målsetting

 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene.
 • Øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling, og derved bedre kvaliteten på samværet med personen med demens både i hjemmet og i institusjon.
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon