Det er Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse som har foreslått at kommunenes demensteam endrer navn ettersom betegnelsen Hukommelsesteam er mer dekkende.

Forhåpentlig kan navneendringen resultere i at flere våger å ta kontakt med teamet. Det kan være nyttig med tanke på å finne ut hva som ligger bak, om man i hverdagen opplever hukommelsesproblemer. Problemer med hukommelse kan ha ulike årsaker, så som depresjon, sorg, ekstraordinære påkjenninger, tap, psykisk sykdom, forvirringstilstander og fysisk sykdom. Navneendringen til Hukommelsesteamet vil derfor være mer passende.

En kartlegging utført av hukommelsesteamet kan bidra til å utelukke eller konstatere en eller flere av nevnte tilstander. Om det skulle vise seg å være en demenssykdom er det en fordel å ha etablert kontakt med fagpersoner med tanke på støtte og oppfølging videre.

Bjørn Harald Hagen er koordinator for teamet. Henvendelser kan gjøres på tlf 945 20 970 eller til epost: hukommelsesteamet@setesdal.no

 

Mer informasjon: Hukommelsesteamet i Setesdal