Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. Hver kommune har egne ansvarlige for Den kulturelle skolesekken lokalt. Kommunekontakten arbeider inn mot Den kulturelle skolesekken i fylket, bygger opp egen kommunal kulturell skolesekk og er første kontaktperson for skolenes kulturkontakter.

Kulturkontakt

Kontaktperson for den Kulturelle skolesekken i Evje og Hornnes kommune er:
Rådgiver oppvekst Line Håberg Løvdal / telefon 91 36 49 56 / e-post: line.loevdal@e-h.kommune.no
 
Hver skole har en kulturkontakt som har ansvar for arrangementene ved egen skole, ta imot, notere og distribuere informasjon om og fra Den kulturelle skolesekken til aktuelle mottakere på skolen. Ta kontakt med rektor ved den enkelte skole for mer informasjon.

Mer informasjon

Nasjonal nettside for Den kulturelle skolesekken: denkulturelleskolesekken.no
Aust-Agder fylkeskommunes nettsider om Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder