Det er varslet mye nedbør i Agder kommende døgn. I innlandet antas det å komme noe mindre nedbør enn langs kysten, så hvor kraftig det vil slå ut i Evje-området er usikkert.

Innbyggere oppfordres likevel til å ta enkle forhåndsregler. Som for eksempel å sjekke innom hus at sluker er åpne. Ute kan du rense rister, takrenner og avløpsrør fri for løv. Sjekk vinduer til bil, kjeller og andre steder hvor vannet enkelt kan komme inn. Har du båt liggende ute så sjekk gjerne den også.

Agder Energi skriver om sine forholdsregler her: Forberedt på flom.   
På nettsiden varsom.no kan du også finne oppdatert informasjon.