Formålet med reguleringsplanarbeidet er å utbedre fv. 42 fra Hovland til Myklebostad og fra Myklebostad til Lislevatn med gul midtstripe. Planen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 17. juni til 12. august 2016.

Dokumenter:

 

Dokumentene er også lagt ut ut følgende steder:

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 12. august 2016 til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal. Eller via e-post til firmapost-sor@vegvesen.no. Merk innspill og merknader med:
«Fv. 42 Hovland–Lislevatn»


Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved:
Camilla Grefstad Wiig, mob. 958 12 317, e-post: camilla.vegvesen@vegvesen.no
Sigurd Wiberg, mob. 952 42 930, e-post: sigurd.wiberg@vegvesen.no

 

Annonse - Aust-Agder fylkeskommune detaljregulering for fv 42 Hoveland-Lislevatn.jpg

Her finner du pdf-utgave av annonsen.