Fredsutstilling1945_800x267.jpg

Åpning «live» 8. mai

Utstillingen åpnes av fylkesordfører Arne Thommasen på Evjemoen Forsvarsmuseum den 8. mai kl. 13:30. Åpningen streames på facebook og det vil også komme et innslag på NRK.

Fotoutstillingen kan du se her: www.fred1945.no

Bilder fra alle kommuner

Utstillingen består av 30 fotografier fra samtlige kommuner i fylket. Fra tidligere Vest-Agder er det også med bilder fra alle de tidligere kommunene som ble sammenslått 1. januar 2020. Også i Evje og Hornnes kommune ble det samla inn bilde til utstillingen. Dette ble etterlyst via kommunens nettsider, facebook og lokalavis, og innsendte bidrag ble plukket ut og sendt inn til prosjektgruppa til museumene/arkivene.

Spontan glede

Fotoutstillingen har fokus på gleden som utfoldet seg i maidagene 1945. Den tyske okkupasjonen hadde vært tyngende og altomfattende i fem år og var noe de aller fleste kjente på kroppen. Bevegelsesfriheten var også sterkt begrenset. Det er i denne sammenhengen man må forstå den spontane gleden som brøt ut da den tyske okkupasjonen var slutt.