Mange sender dokument til kommunen via epost. Epost kan være en usikker kanal, og kan i verste fall bli stoppet i spamfilter. Ved å bruke tjenesten eDialog, åpner Evje og Hornnes kommune for at du kan sende inn dokument via en sikker kanal. Vi ønsker at både privatpersoner og virksomheter nytter anledningen til å sende dokumenter trygt inn til oss!

Her finner du eDialog for Evje og Hornnes kommune

NB: For å bruke denne tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Slik fyller du ut skjemaeteDialog - sikker innlevering av dokumentasjon til Evje og Hornnes kommune

Du kan fortsatt bruke epost for enkle spørsmål som ikke skal journalføres i kommunen sitt sak/arkivsystem. Epost-adressa til Evje og Hornnes er:post@e-h.kommune.no

Forsendelse av dokumenter som ikke er offentlige: Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokument som ikke er offentlige til Evje og Hornnes kommune. Kanalen er kryptert og avsender autentisert. Filene kommer rett inn i kommunen sitt sak/arkivsystem der de blir fordelt til saksbehandler.

edialog.jpg